VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

8,43 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

9,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA schaft

.19  blank HB Schaft

8,43 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

9,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 HA Schaft

.10  HB Schaft

9,86 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

8,43 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

9,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

8,43 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

9,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

9,03 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

10,02 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

blank,

HA HB Schaft,

10,29 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Radiusfräser

TIALN,

HA HB Schaft

9,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Radiusfräser

TIALN,

HA HB Schaft

12,24 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA HB Schaft

12,24 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schruppfräser

TIALN,

HA HB Schaft

12,37 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schruppfräser

TIALN,

HA HB Schaft

12,83 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

TIALN,

HA HB Schaft

7,34 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

naco blue,

HA HB Schaft

8,84 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

TIALN,

HA HB Schaft

8,91 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

TIALN,

HA Schaft

8,35 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALCN,

HA HB Schaft

12,83 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA Schaft

17,18 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA Schaft

9,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

10,69 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

12,83 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

15,37 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

ZrN,

HA HB Schaft

14,21 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

.00 blank HA Schaft,

.10  blank HB Schaft

 

14,21 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

.11  ZrN HA Schaft

.19 ZrN HB Schaft

18,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Spiralbohrer 4xD

.00 TIALN HA Schaft